bloemen van elswout

Bloemen Voorjaar & Zomer

Op deze pagina vindt u het eerste overzicht van bloemen van Elswout die bloeien in de maanden maart, april, mei, juni, juli en augustus. De eerste bloemen zoals de sneeuw- en lenteklokjes bloeien al in februari/maart. Ook lijkt het wel of de bekende bloeiperiode van vooral de wat latere lentebloemen bijna een maand eerder plaatsvindt. Nog niet alle bloemen die in Elswout voorkomen worden hier al gepresenteerd maar dat is een kwestie van tijd. Duidelijk is wel dat er een aantal zeldzame exemplaren (Oosterse Morgenster, Keverorchis) tussen zitten en dat de soortenrijkdom zeer groot is. Het aantal bloemsoorten in Elswout kan oplopen tot 280 terwijl er ruim 330 bloemsoorten bekend zijn in Nederland. Alle bloemen zijn te vinden langs de reguliere wandelpaden van Elswout en omgeving.

Nieuwe Waarnemingen 2020/2021/2022
Ook dit jaar worden er weer nieuwe waarnemingen gedaan van bloemen die vorig jaar net "gemist" zijn omdat het Elswout project pas eind maart is gestart. Dit jaar wordt al geinventariseerd vanaf januari. Geniet ook van deze prachtige nieuwe foto' s van bloemen en bloemsoorten.
Gevlekte Dovenetel
Ingesneden Dovenetel
Paarse Dovenetel
Witte Dovenetel
Brede Orchis
Wilde Sterhyacint
Ruige Boshyacint
Oosterse Hyacint
Witte Boshyacint
Vroege Sterhyacint
Bont Kroonkruid
Dotterbloem
Gewoon Barbarakruid
Kievitsbloem
Grote Tijm
Bont Koevinkje
Geaderd Witje
Knolsteenbreek
Kleine Maagdenpalm
Vingerhelmkruid
Gewone Spurrie
Gewoon Speenkruid
Ingesneden Dovenetel
Oosterse Sterhyacint
Vingerhelmkruid
Lenteklokje
Sleedoorn
Klein Robertskruid
Scilla Luciliae
Witte Dovenetel
Witte Bosanemoon
Rode Ribes
Scilla Luciliae
Vroegeling
Hondstand(?)
Klimop Ereprijs
Prachtframboos
Gewone Reigersbek
Vroege Sterhyacint
Cardamine Parviflora
Witte Winterpostelein
Thymelaea Hirsuta
Blauwe Anemoon
Gele Anemoon
Zandhoornbloem
Keizerskroon
Gele Dovenetel
Salix Hastata (wilg)
Armbloemig Look
Tuinjudaspenning
Gevlekte Dovenetel
Bosveldkers
Troshyacint
Stengelloze Sleutelbloem
Oosterse Anemoon
Gewone Hoornbloem
Hondsdraf
Kleinkruiskruid
Mierikswortel
Vogelmuur
Stinkende Gouwe
Mahonie
Fluitekruid
Heksenwolfsmelk
Rotsooievaarsbek
Grote Graslelie
Groot Kaasjeskruid
Japanse Bottelroos
Kamperfolie
Groot Heksenkruid
Kluwenzuring
Ruigeheemst
Valsesalie
Knopig Helmkruid
2 prachtige stalkaarsen
Zo relaxed
Brandganzen
Gevlekte Orchis
Bosrank
Akkerhoornbloem
Grote Wederik
Gewone Brunel
Gewone Raket
Akkermelkdistel
Gewone Bereklauw
Akkerkers
Azuurblauwtje
Ballote
Bezemkruiskruid
Canadese Fijnstraal
Echt Duizenguldenkruid
Echte Zandkool
Echt Walstro
Gewone Rolklaver
Gewoon Biggekruid
Grote Kattestaart
Keizerskaars
Middelste Teunisbloem
Vlasbekje
Kleverig Kruiskruid
Liggend Stalkruid
Reuze Honingklaver
Slangekruid (uitgebloeid)
Stijve Ogentroost
Wilde Cichorei
Zachte Ooievaarsbek
Zwarte Toorts
Dauwbraam
Blake
Gewone Hennepnetel
Muurfijnstraal
Lateguldenroede
Sint Jacobskruiskruid
Zachte Wikke
Boerewormkruid
Beemdooievaarsbek
Koninginnekruid
Franjekelk
Bont Zandoogje
Snoekkruid
Watermunt
Glanzend Kruiskruid
Zachte Acanthus
Kattedoorn
Japanse Kamperfoelie
Roomse Kamille
Vijfdelig Kaasjeskruid
Zwanebloem
Bijvoet
Canadese Guldenroede
Vogelwikke
Atalanta
Koevinkje
Jonge Gewone Pad (Bufo)
Rucola (grote zandkool)
Watergentiaan
Scherpe Boterbloerm
Reuzebalsemien
Grote Sneeuwroem
Vroege Sterhyacint
Maart & April (2019)
Wilde Kievitsbloem
Bosanemoon
Daslook
Gewoon Speenkruid
Paardenbloem
Wilde Kievitsbloem
Egel Boterbloem
Dagkoekoeksbloem
Kruisshyacint
Bosviooltje
Witte Dovenetel
Gewone Vogelmelk
Krokus
Slanke Sleutelbloem
Zomerklokje
Echte Kervel
Hondsdraf
Hoenderbeet
Vingerhelmbloem
Holwortel
Knikkende Vogelmelk
Stengelloze Sleutelbloem
Zachte Ooievaarsbek
Wilde Akelei
Lelietje van Dalen
Robertskruid
Hartbladzonnebloem
Witte Boshyacint
Kruipend Zenegroen
Kleine Maagdenpalm
Smalle Weegbree
Winterakoniet
Look zonder Look
Gewone Dotterbloem
Gewoon Sneeuwklokje
Mei & Juni (2019)
Schapezuring
Pinksterbloem
Rode Klaver
Smalle Wikke
Haarlems Klokkenspel
Paarse Dovenetel
Gewone Ereprijs
Gewone Smeerwortel
Overblijvende Ossetong
Vogelmuur
Stinkende Gouwe
Herderstasje
Gewone Melkdistel
Scherpe Boterbloem
Kruipende Boterbloem
Grote Keverorchis (zeldzaam)
Winterpostelein
Gewone Margriet
Gewone Hoornbloem
Verwilderde Akelei
Akkerkers
Dichtersnarcis
Donkere Ooievaarsbek
Gewone Rolklaver
Speerdistel
Gewoon Biggekruid
Viltige Hoornbloem
Akkervergeetmenietje
Gele Lis
Groot Kaasjeskruid
Juli & Augustus (2019)
Italiaanse Aronskelk - bloem
Waterlelie
Wilde Reseda
Dauwbraam
Lievevrouwebedstro
Akkerkool
Gewone Waterbies
Hondsroos
Duinreigersbek
Adderwortel
Klein Springzaad
Longkruid
Kleine Klaver
Oosterse Morgenster (rode lijst)
Liggend Walstro
Klaproos
Grote Ratelaar
Torenkruid (rode lijst)
Muurpeper
Nachtkoekoeksbloem
Scheinaardbei
Geel Nagelkruid
Zaaddoos Kievitsbloem
Moerasspirea
Ronde Look
Grasblauwtje
Teunisbloem
Madeliefje
Moeraszegge
Moederkruid
Vertakte Leeuwentand
Kleine Leeuwentand
Damastbloem (zeldzaam)
Watersnuffel
Vuurjuffer
Slangekruid
Gewone Steenraket
Gewone Honingbij
Allium Gigantium
Gewone Zandraket
Rietorchis
Gewone Hennepnetel
Kalkraket
Moerasweegbree
Ruige Leeuwtand
Fluitekruid - blad
Fluitekruid - bloem
Zevenblad - blad
Zevenblad - bloem
Knopig Helmkruid
Gewone Reigersbek
Blauw Glidkruid
Gevlekte Orchis
Kleine Valeriaan - blad
Echte Valeriaan - bloem
Klein Streepzaad
Bosandoorn
Witte Klaver
Bosaardbei - blad
Bosaardbei - bloem
Snavelvlieg
Geoord Helmkruid
Juffertje in het groen (zeldzaam)
Akkerwinde
Wijngaardslak
Stalkaars
Schijfkamille
Muursla
Veldzuring
Bitter Barbarakruid
Wegdistel
Italiaanse Aronskelk - vrucht
Goudsbloem
Juffertje (wit)
Gewone Zandmuur
Gewoon Duizendblad
Ruig Klokje
Knoopkruid - knop
Knoopkruid
Daslook - vrucht
Moerasspirea - bloei
Gewone Brunel
Groot Heksenkruid
Grote Egelskop
Akkerklokje
Harig Wilgenroosje
Koebraam
Akkermelkdistel
Knoldistel
Kandelaartoorts
Bosorchis
Stijve Ogentroost
Kleine Valeriaan
Bitterzoet
Akkerklokje
Muursla - blad
Muursla - bloem
Boskruiskruid - blad
Boskruiskruid - bloem
Haagwinde
September & Oktober (2019)
Rondbladig Stalkruid
Gewone Bereklauw
Oranje Zandoogje
Beklierde Basterdwederik
Atalanta
Bosveldkers
Zeepkruid
Fijnstraal
Reuze Honingklaver
Valse Salie
Watermunt
Gewone Hoornbloem
Bleekgele Hennepnetel
Late Guldenroede
Wolfspoot
Herfststijlloos
Bont Zandoogje
Zwaluwtong
Bereklauw - vrucht
Zwarte Nachtschade
Muskusreigersbek
Heggeduizendknoop
Groot Heksenkruid - vrucht
Napolitaanse Cyclaam
Bruine Kikker
Gewone Zandkool
Doornappel - bloem
Doornappel - vrucht
Parnassia
Gele Ganzebloem

Omgeving Elswout

Veel bloemen kunnen worden gevonden langs de directe toegangswegen van Elswout. Omdat de meerderheid van deze bloemen te mooi zijn om niet te laten zien volgt hieronder toch een overzicht van de mooiste exemplaren.
Gele Kornoelje
Echt Bitterkruid
Viltig Kruiskruid
Fijn Akkerscherm
Liggend Leeuwebekje
Reuze Honingklaver
Citroengele Honingklaver
Ballote
Zwarte Toorts
Melige Toorts
Distelvlinder
Hooibeestje
Koningskaars
Sintjanskruid
Gouden Klaver
Draailook
Teunisbloem
Gewone Agrimonie
Glad Walstro
Bermooievaarsbek
Kogeldistel
Ronde Look
Zandwolfsmelk
Wit Vetkruid
Zeepkruid
Liggend Walstro
Groot Kaasjeskruid
Trosglidkruid
Echt Walstro
Echt Duizendguldenkruid
Beklierde Ogentroost
Rondbladig Stalkruid
Tormentil
Grote Kattestaart
Wilde Thijm
Bolderik
Driekleurig Viooltje
Kaal Knopkruid
Jacobskruiskruid
Vijfvingerkruid
Rose Vetkruid
Ballote
Gewone Zandkool

Een prachtig veld weegbreezonnebloemen

Een fotogeniek bosje sleutelbloemen