Z-Afrika 1 - Kudde Gnoes
Z-Afrika 3 - Wilde Honden
Z-Afrika 2 -Kaapse Grondeekhoorn in vechthouding
Z-Afrika 4 - Paartje Leeuwen
Z-Afrika 5 - Afrikaanse Neushoornvogel
Z-Afrika 6 -Lemuur
Z-Afrika 7 - Zebra's aan drinkplaats
Z-Afrika 8 - Afrikaanse Krokodil
Z-Afrika 9 - Blauwe Glansspreeuw
Z-Afrika 10 - Kaapse Klipdas